Ốc ăn rêu – Halloween Hermit Crab

150,000 

Ốc ăn rêu – Halloween Hermit Crab là ốc ăn tảo hiệu quả bao gồm tảo tóc xanh và vi khuẩn lam. Đồng thời chúng dọn tất cả thức ăn thừa trong bể.